2.37. Sprawdź, która z liczb podanych obok nierówności spełnia tę nierówność, jeśli a) |5 – x| <= 2; 0, 3, 6, 7 c) |x - 4| > 0; 3 1 2 ,4,!; – 2, 3 1/2

2.37. Sprawdź, która z liczb podanych obok nierówności spełnia tę nierówność, jeśli a) |5 – x| <= 2; 0, 3, 6, 7 c) |x – 4| > 0; 3 1 2 ,4,!; – 2, 3 1/2