2.6. Oblicz wartość wyrażenia: a)

2.6. Oblicz wartość wyrażenia: a)