...

23. Z punktu P, którego odległość od środka O okręgu jest równa 15 cm, popro wadzono sieczną, przecinającą okrąg w punktach A B. Wiedząc, że promień okrę jest równy 9 cm oraz PA: AB = 1:3, oblicz długość cięciwy AB. D 24. W trójkącie prostokątnym ABC na rysunku obok punkt O jest środkiem dłuższej przyprostokątnej AB. Półokrąg o średnicy AB przecina przeciwprostokąt- ną BC w punkcie D. Wykaż, że jeśli |AD DO, to: = a) AC-2/CD

23. Z punktu P, którego odległość od środka O okręgu jest równa 15 cm, popro wadzono sieczną, przecinającą okrąg w punktach A B. Wiedząc, że promień okrę jest równy 9 cm oraz PA: AB = 1:3, oblicz długość cięciwy AB. D 24. W trójkącie prostokątnym ABC na rysunku obok punkt O jest środkiem dłuższej przyprostokątnej AB. Półokrąg o średnicy AB przecina przeciwprostokąt- ną BC w punkcie D. Wykaż, że jeśli |AD DO, to: = a) AC-2/CD

Zobacz!