24. Rozwiąż: a) równanie |x – 7|/9 = |7 – x|/3 b) nierówność 8 – 6|- x – 1| – |x + 1| >= 4 – 5|1 + x|

24. Rozwiąż: a) równanie |x – 7|/9 = |7 – x|/3 b) nierówność 8 – 6|- x – 1| – |x + 1| >= 4 – 5|1 + x|