...

27. Dziedziną funkcji f jest zbiór D f = langle-4,8 rangle , a jej zbiorem wartości jest zbiór ZW f =(-1,+ infty) Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji: a) y = f(- x) b) y = – f(x) c) y = f(x + 3) – 4

27. Dziedziną funkcji f jest zbiór D f = langle-4,8 rangle , a jej zbiorem wartości jest zbiór ZW f =(-1,+ infty) Podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji: a) y = f(- x) b) y = – f(x) c) y = f(x + 3) – 4 

Zobacz!