...

3.1. Zapisz podany wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej f(x) = x² + bx + c Następnie wypisz współczynniki a, b, c. a)/(x)=(x-1)(2x+3)- 4x b) f(x)=5-2(x+4)2 d) f(x) = (1-2x)+4(x-1)+3 c)/(x)=-3(x-2)(2x+3)+6]

3.1. Zapisz podany wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej f(x) = x² + bx + c Następnie wypisz współczynniki a, b, c. a)/(x)=(x-1)(2x+3)- 4x b) f(x)=5-2(x+4)2 d) f(x) = (1-2x)+4(x-1)+3 c)/(x)=-3(x-2)(2x+3)+6]

Zobacz!