...

39. Wyznacz wszystkie wartości parametru k, k = R, dla których wykresy funkcji liniowych f(x) = 2x + 2-k oraz g(x) = -x + 2k + 2 przecinają się w punkcie, któ- rego współrzędne (x, y) spełniają warunek x – y < 2k+ 8. 74 3. Funkcja kwadratowa Przypomnienie wiadomości o funkcji kwadratowej z klasy 1.

39. Wyznacz wszystkie wartości parametru k, k = R, dla których wykresy funkcji liniowych f(x) = 2x + 2-k oraz g(x) = -x + 2k + 2 przecinają się w punkcie, któ- rego współrzędne (x, y) spełniają warunek x – y < 2k+ 8. 74 3. Funkcja kwadratowa Przypomnienie wiadomości o funkcji kwadratowej z klasy 1.

Zobacz!