...

38. Przeprowadź dyskusję liczby 1ozwiązań układu równań 2x+3ay=4 2y-4-3ax ze wzglę je. du na wartość parametru a, a = R. W przypadku istnienia rozwiązania wyznacz 39. Wyznacz

38. Przeprowadź dyskusję liczby 1ozwiązań układu równań 2x+3ay=4 2y-4-3ax ze wzglę je. du na wartość parametru a, a = R. W przypadku istnienia rozwiązania wyznacz 39. Wyznacz

Zobacz!