3.130. Rozwiąż nierówność: a) 2x ^ 2 + 1 > 0 d) x ^ 2 – 25 > 0 b) (x ^ 2)/4 <= 0 e)- - x ^ 2 - 4 > 0

3.130. Rozwiąż nierówność: a) 2x ^ 2 + 1 > 0 d) x ^ 2 – 25 > 0 b) (x ^ 2)/4 <= 0 e)- – x ^ 2 – 4 > 0