3.135. Rozwiąż nierówność: a) 8x – 1 > 16x ^ 2 d) (2x – 5) ^ 2 <= 0 b) 2x ^ 2 + 4 >= 3z e) – – 1 < - (1 - x) ^ 2

3.135. Rozwiąż nierówność: a) 8x – 1 > 16x ^ 2 d) (2x – 5) ^ 2 <= 0 b) 2x ^ 2 + 4 >= 3z e) – – 1 < – (1 – x) ^ 2