3.151. Suma kwadratów trzech kolejnych liczb znacz te liczby. parzystych jest równa 308. Wy

3.151. Suma kwadratów trzech kolejnych liczb znacz te liczby. parzystych jest równa 308. Wy