3.157. Na płaszczyźnie zaznaczono n punktów, z których dowolne trzy współliniowe. Następnie połączono te punkty odcinkami. Ile jest tych wyznaczyły one 15 odcinków?

3.157. Na płaszczyźnie zaznaczono n punktów, z których dowolne trzy współliniowe. Następnie połączono te punkty odcinkami. Ile jest tych wyznaczyły one 15 odcinków?