3.162. Park miejski ma kształt rombu, którego obwód wynosi 2 km. alejki spacerowe wyznaczone są przez przekątne rombu, a jedna z nich jest dłuższa od drugiej. Oblicz długość tych alejek.

3.162. Park miejski ma kształt rombu, którego obwód wynosi 2 km. alejki spacerowe wyznaczone są przez przekątne rombu, a jedna z nich jest dłuższa od drugiej. Oblicz długość tych alejek.