3.168. Proste o równaniach y = 1/2 * x + a + 1 * o! oraz x = a , gdzie a jest liczbą rzeczywistą dodatnią, przecinają się w punkcie M i wraz z osiami układu współrzędnych ograniczają trapez pro stokątny (zobacz rysunek obok). y = 1/2 * x + a + 1 Napisz wzór funkcji P – określającej pole tego trapezu w zależności od gdzie a in(0,+ infty) b) Wyznacz liczbę a, dla której pole tra pezu jest równe 3. a 1 a a) c) Wyznacz wszystkie wartości a, dla których pole trapezu jest większe od 24 i jednocześnie nie większe od 51. 3.169. Wyznacz wszystkie dwucyfrowe liczby naturalne o sumie cyfr równej 9, które spełniają warunek: iloczyn liczby i jej cyfry jedności jest większy od 144.

3.168. Proste o równaniach y = 1/2 * x + a + 1 * o! oraz x = a , gdzie a jest liczbą rzeczywistą dodatnią, przecinają się w punkcie M i wraz z osiami układu współrzędnych ograniczają trapez pro stokątny (zobacz rysunek obok). y = 1/2 * x + a + 1 Napisz wzór funkcji P – określającej pole tego trapezu w zależności od gdzie a in(0,+ infty) b) Wyznacz liczbę a, dla której pole tra pezu jest równe 3. a 1 a a) c) Wyznacz wszystkie wartości a, dla których pole trapezu jest większe od 24 i jednocześnie nie większe od 51. 3.169. Wyznacz wszystkie dwucyfrowe liczby naturalne o sumie cyfr równej 9, które spełniają warunek: iloczyn liczby i jej cyfry jedności jest większy od 144.