...

3.3. Wyznacz współczynniki b, c we wzorze funkcji kwadratowej f(x) = x² + bx + c wiedząc, ze do wykresu funkcji f należą punkty: a) A(4, 9), B(-3,-12) b) A(-1, 6), B(4,-4).

3.3. Wyznacz współczynniki b, c we wzorze funkcji kwadratowej f(x) = x² + bx + c wiedząc, ze do wykresu funkcji f należą punkty: a) A(4, 9), B(-3,-12) b) A(-1, 6), B(4,-4).

Zobacz!