...

3.4. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, jeśli do wykresu tej funkcji należą punkty. a) A(-2, 9), B(0, 4), C(4, 6) b) A(1, 6), B(-2,-3), C(0, 9).

3.4. Wyznacz wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej, jeśli do wykresu tej funkcji należą punkty. a) A(-2, 9), B(0, 4), C(4, 6) b) A(1, 6), B(-2,-3), C(0, 9).

Zobacz!