...

3.46. Wykaż, że jeśli o R-(1), to funkcja kwadratowa f(x)=(a-1)x+2ax+0+1 ma dwa miejsca zerowe, z których jedno jest równe -1 1)x+m+3, m = R- (0) a) Dla m = -1 zapisz wzór tej funkcji w postaci iloczynowej 1 zapisz wzór funkcji f w postaci ogólnej i w postaci kanonicznej 3.47. Dana jest funkcja kwadratowa f

3.46. Wykaż, że jeśli o R-(1), to funkcja kwadratowa f(x)=(a-1)x+2ax+0+1 ma dwa miejsca zerowe, z których jedno jest równe -1 1)x+m+3, m = R- (0) a) Dla m = -1 zapisz wzór tej funkcji w postaci iloczynowej 1 zapisz wzór funkcji f w postaci ogólnej i w postaci kanonicznej 3.47. Dana jest funkcja kwadratowa f

Zobacz!