...

3.51. Naszkicuj we wspólnym układzie współrzędnych wykresy funkcji fig. Na stępnie rozwiąż graficznie równanie f(x) = g(x). a) f(x) = (x+2). g(x)=1 b) f(x)=(x-1)-1, g(x)=-5 c) f(x)=(x-4)(x+2), 9(x) = -x-2 d) f(x)=-x²+x, g(x) = x – 1 3.52. Naszkicuj we

3.51. Naszkicuj we wspólnym układzie współrzędnych wykresy funkcji fig. Na stępnie rozwiąż graficznie równanie f(x) = g(x). a) f(x) = (x+2). g(x)=1 b) f(x)=(x-1)-1, g(x)=-5 c) f(x)=(x-4)(x+2), 9(x) = -x-2 d) f(x)=-x²+x, g(x) = x – 1 3.52. Naszkicuj we

Zobacz!