...

3.52. Naszkicuj we wspólnym układzie współrzędnych wykres funkcji kwadrato wej i wykres funkcji liniowej g. Następnie rozwiąż graficznie nierówność, podaną obok wzorów funkcji i g. a) f(x) = x²-6x-9. g(x) = x + 1, f(x) = g(x) b) f(x) = x²+2x+3, g(x) = -2x-3, f(x) > g(x) 2 c) f(x) = x²-2x+3, 9(x)=2x+12, f(x) < g(x) 3.53. Naszkicuj

3.52. Naszkicuj we wspólnym układzie współrzędnych wykres funkcji kwadrato wej i wykres funkcji liniowej g. Następnie rozwiąż graficznie nierówność, podaną obok wzorów funkcji i g. a) f(x) = x²-6x-9. g(x) = x + 1, f(x) = g(x) b) f(x) = x²+2x+3, g(x) = -2x-3, f(x) > g(x) 2 c) f(x) = x²-2x+3, 9(x)=2x+12, f(x) < g(x) 3.53. Naszkicuj

Zobacz!