...

33, Na rysunku obok przedstawiany jest wy kres funkcj= {x) Wykres funkcji y= g(x) otrzymujemy na podstawie wykresu funkcji y=1(x) wyniku następujących przekształceń: x= f(x) (~(x=(y = f(x) = (((x)) y = 1, (x) 5. y = f(x)+ y = g(x) y= a) Naszkicuj wykres funkcji y = g(x) b) Napisz wzór funkcji g za pomocą wzoru funkcji /

33, Na rysunku obok przedstawiany jest wy kres funkcj= {x) Wykres funkcji y= g(x) otrzymujemy na podstawie wykresu funkcji y=1(x) wyniku następujących przekształceń: x= f(x) (~(x=(y = f(x) = (((x)) y = 1, (x) 5. y = f(x)+ y = g(x) y= a) Naszkicuj wykres funkcji y = g(x) b) Napisz wzór funkcji g za pomocą wzoru funkcji /

Zobacz!