...

34. Na lekcji matematyki dwoje uczniów przedstawiło swój pomysł na naszkico 1 wanie wykresu funkcji g. określonej wzorem g(x) = 2-√x+3, na podstawie wykresu funkcji f(x) = √x Pomys! Konrada y = f(x) 1 x + x201 y = y= f(x)- Pomysł Wiktorii y = f ( x ) = 4; 3. #) y = y= f(x) y=f(x)- y= 1, (x) Soxy-g(x). a) Wykaż, że oba przedstawione rozwiązania są poprawne. metod. b) Naszkicuj wykres funkcji y = g(x) każdą z przedstawionych

34. Na lekcji matematyki dwoje uczniów przedstawiło swój pomysł na naszkico 1 wanie wykresu funkcji g. określonej wzorem g(x) = 2-√x+3, na podstawie wykresu funkcji f(x) = √x Pomys! Konrada y = f(x) 1 x + x201 y = y= f(x)- Pomysł Wiktorii y = f ( x ) = 4; 3. #) y = y= f(x) y=f(x)- y= 1, (x) Soxy-g(x). a) Wykaż, że oba przedstawione rozwiązania są poprawne. metod. b) Naszkicuj wykres funkcji y = g(x) każdą z przedstawionych

Zobacz!