...

34. Wyznacz wszystkie wartości parametru p, p = R, dla których zbiór rozwiązań nierówności: 3 2x a) ≤2p-1 jest przedziałem (-3, +00) b) 5x-3p 2-7p zawiera się w przedziale 2 3 2-3p 15

34. Wyznacz wszystkie wartości parametru p, p = R, dla których zbiór rozwiązań nierówności: 3 2x a) ≤2p-1 jest przedziałem (-3, +00) b) 5x-3p 2-7p zawiera się w przedziale 2 3 2-3p 15

Zobacz!