...

35. Wyznacz wartość parametru m, mER, dla której zbiorem rozwiązań nierów ności (3-m+2)x + 2-3m> 0 jest: a) zbiór liczb rzeczywistych b) zbiór pusty.

35. Wyznacz wartość parametru m, mER, dla której zbiorem rozwiązań nierów ności (3-m+2)x + 2-3m> 0 jest: a) zbiór liczb rzeczywistych b) zbiór pusty.

Zobacz!