...

37. Naszkicuj wykres funkciji 9(x) = x²-1′ a następnie: a) podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji g. b) wyznacz przedziały monotoniczności funkcji g. c) wykaż, że funkcja g jest parzysta, d) rozwiąż nierówność 38. Jednym

37. Naszkicuj wykres funkciji 9(x) = x²-1′ a następnie: a) podaj dziedzinę i zbiór wartości funkcji g. b) wyznacz przedziały monotoniczności funkcji g. c) wykaż, że funkcja g jest parzysta, d) rozwiąż nierówność 38. Jednym

Zobacz!