...

38. Jednym z rozwiązań równania rem m jest liczba -4. 1-2 x+m z niewiadomą x i paramet a) Oblicz m. b) Dia wyznaczonej wartości parametru m, na podstawie wykresów odpowiednich 2 funkcji, wyznacz zbiór rozwiązań nierówności > x+ m jest liczba 1. b) Dla znalezionej wartości parametru m określ liczbę rozwiązań równania 39. Jednym

38. Jednym z rozwiązań równania rem m jest liczba -4. 1-2 x+m z niewiadomą x i paramet a) Oblicz m. b) Dia wyznaczonej wartości parametru m, na podstawie wykresów odpowiednich 2 funkcji, wyznacz zbiór rozwiązań nierówności > x+ m jest liczba 1. b) Dla znalezionej wartości parametru m określ liczbę rozwiązań równania 39. Jednym

Zobacz!