...

4.132. W trójkącie ostrokątnym ABC boki AC i BC są równe mają długość 4√5. Wiedząc, że promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 5, oblicz AB. Symetralne boków trójkąta równoramiennego przecinają się w odległo- ści 12,5 cm od wierzchołka przy podstawie i w odległości 10 cm od ramion trójkąta. Oblicz długości boków tego trójkąta. 142 Matematyka Zbiór zadań Klasa 2. Zakres rozszerzony

4.132. W trójkącie ostrokątnym ABC boki AC i BC są równe mają długość 4√5. Wiedząc, że promień okręgu opisanego na tym trójkącie jest równy 5, oblicz AB. Symetralne boków trójkąta równoramiennego przecinają się w odległo- ści 12,5 cm od wierzchołka przy podstawie i w odległości 10 cm od ramion trójkąta. Oblicz długości boków tego trójkąta. 142 Matematyka Zbiór zadań Klasa 2. Zakres rozszerzony

Zobacz!