...

4.135. Trójkąt ABC jest równoramienny, AC BC Wysokość poprowadzona na podstawę jest równa h. Na trójkącie ABC opisano okrąg o promieniu R. Wykaz że jeśli odległość środka tego okręgu od ramienia BC jest równa BC, to h: R=25 Czy trójkąt ABC jest ostrokątny czy rozwartokątny?

4.135. Trójkąt ABC jest równoramienny, AC BC Wysokość poprowadzona na podstawę jest równa h. Na trójkącie ABC opisano okrąg o promieniu R. Wykaz że jeśli odległość środka tego okręgu od ramienia BC jest równa BC, to h: R=25 Czy trójkąt ABC jest ostrokątny czy rozwartokątny?

Zobacz!