...

4.137. Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 28-. Środek okręg 17 opisanego na tym trójkącie leży w odległości 8 od ramion. Oblicz: a) długość ramion trójkąta, b) promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Dwusieczne kątów trójkąta. Okrąg wpisany w trójkąt

4.137. Podstawa trójkąta równoramiennego ma długość 28-. Środek okręg 17 opisanego na tym trójkącie leży w odległości 8 od ramion. Oblicz: a) długość ramion trójkąta, b) promień okręgu opisanego na tym trójkącie. Dwusieczne kątów trójkąta. Okrąg wpisany w trójkąt

Zobacz!