...

4. Trójkąt A,B,C, o polu 36 cm² jest podobny do trójkąta ABC o polu 4 cm. Skal podobieństwa trójkąta A,B,C, do trójkąta ABC jest równa: A. 3 B. 9 C. 12 D. 1

4. Trójkąt A,B,C, o polu 36 cm² jest podobny do trójkąta ABC o polu 4 cm. Skal podobieństwa trójkąta A,B,C, do trójkąta ABC jest równa:

A. 3

B. 9

C. 12

D. 1

Zobacz!