...

3. Pole jednej kratki wynosi 1. Pole figury na rysunku obok 9 A. h=3 cm 25 C. h=6,72 cm 23 D. h=5 cm 25 jest równe: A. 8 B. 8,5 C. 9 D. 9,5.

3. Pole jednej kratki wynosi 1. Pole figury na rysunku obok 9 A. h=3 cm 25 C. h=6,72 cm 23 D. h=5 cm 25 jest równe: A. 8 B. 8,5 C. 9 D. 9,5.

Zobacz!