...

5.107. Naszkicuj wykres funkcji y = ctgx w przedziale (0, 1). Następnie skorzystaj z okresowości funkcji f(x) = ctgx, gdzie x = kn, k = Z i wyznacz wszystkie liczby rzeczywiste x, dla których: a) funkcja f(x) = ctgx przyjmuje wartość -√3, b) funkcja ƒ przyjmuje wartości dodatnie, c) funkcja f(x)=ctgx przyjmuje wartości mniejsze od √3 3

5.107. Naszkicuj wykres funkcji y = ctgx w przedziale (0, 1). Następnie skorzystaj z okresowości funkcji f(x) = ctgx, gdzie x = kn, k = Z i wyznacz wszystkie liczby rzeczywiste x, dla których: a) funkcja f(x) = ctgx przyjmuje wartość -√3, b) funkcja ƒ przyjmuje wartości dodatnie, c) funkcja f(x)=ctgx przyjmuje wartości mniejsze od √3 3

Zobacz!