...

5.109. Naszkicuj wykres funkcji y = cosx w przedziale (0, 2). Następnie sko- rzystaj z okresowości funkcji f(x) = cosx i wyznacz w zbiorze liczb rzeczywistych: a) argumenty, dla których funkcja ƒ przyjmuje wartość -1, b) argumenty, dla których funkcja / przyjmuje wartość 1 2″ c) miejsca funkcji, d) przedziały, w których funkcja / przyjmuje wartości niedodatnie.

5.109. Naszkicuj wykres funkcji y = cosx w przedziale (0, 2). Następnie sko- rzystaj z okresowości funkcji f(x) = cosx i wyznacz w zbiorze liczb rzeczywistych: a) argumenty, dla których funkcja ƒ przyjmuje wartość -1, b) argumenty, dla których funkcja / przyjmuje wartość 1 2″ c) miejsca funkcji, d) przedziały, w których funkcja / przyjmuje wartości niedodatnie.

Zobacz!