...

5.36. W trapezie równoramiennym jedna podstawa jest dwa razy dłuższa od dru giej. Przekątna trapezu dzieli kąt przy dłuższej podstawie na połowy.

5.36. W trapezie równoramiennym jedna podstawa jest dwa razy dłuższa od dru giej. Przekątna trapezu dzieli kąt przy dłuższej podstawie na połowy.

Zobacz!