...

5.44. Wykaż, że dana równość nie jest tożsamością trygonometryczną. 1 a) -cosa=sin a-tga b) sina sina 1-cosa 1+cosa =2-tga cosa

5.44. Wykaż, że dana równość nie jest tożsamością trygonometryczną. 1 a) -cosa=sin a-tga b) sina sina 1-cosa 1+cosa =2-tga cosa

Zobacz!