...

5.57. Wiedząc, że a e(0°, 90°)(90″, 180°), doprowadź poniższe wyraże do najprostszej postaci. a) sin(180-a) cos(90°+a)-cos’ (180°-a) b) sin(90) tg(180-a)+cos(180-a) ctg (90+a) c) cos(90°-a) sin(180°-a) sin(90°-a) cos(180°-a) d) t(90a) te(180°-a)+ ctg (90°-a) tg (90°-a)

5.57. Wiedząc, że a e(0°, 90°)(90″, 180°), doprowadź poniższe wyraże do najprostszej postaci. a) sin(180-a) cos(90°+a)-cos’ (180°-a) b) sin(90) tg(180-a)+cos(180-a) ctg (90+a) c) cos(90°-a) sin(180°-a) sin(90°-a) cos(180°-a) d) t(90a) te(180°-a)+ ctg (90°-a) tg (90°-a)

Zobacz!