...

5. Wskaż równanie prostej, prostopadłej do prostej k: y = 4x-1 A. y = 4x + 1 B. y = -4x-1 C. y = 0,25x + 1 D. y = -0,25x-1 6. R

5. Wskaż równanie prostej, prostopadłej do prostej k: y = 4x-1 A. y = 4x + 1 B. y = -4x-1 C. y = 0,25x + 1 D. y = -0,25x-1 6. R

Zobacz!