6.10. Na rysunku poniżej dany jest odcinek AB oraz A 1 B 1 ,, będący rzutem równo ległym odcinka AB na plaszczyznę T w kierunku prostej AA,, Punkty C, D należą do odcinka AB oraz|CD|=2|AC|||AD|=|DB| . Wyznacz rzuty równolegle punktów C, D na płaszczyznę 1. W jakim stosunku punkty C 1 ,D 1 dziela odcinek A,B, ,?

 6.10. Na rysunku poniżej dany jest odcinek AB oraz A 1 B 1 ,, będący rzutem równo ległym odcinka AB na plaszczyznę T w kierunku prostej AA,, Punkty C, D należą do odcinka AB oraz|CD|=2|AC|||AD|=|DB| . Wyznacz rzuty równolegle punktów C, D na płaszczyznę 1. W jakim stosunku punkty C 1 ,D 1 dziela odcinek A,B, ,?

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz