6.46. Liczba naturalna parzysta n oznacza liczbę wierzchołków pewnego graniasto słupa. a) Wyznacz liczbę s ścian i liczbę k krawędzi tego graniastosłupa w zależności od n b) Oblicz liczbę ścian i liczbę krawędzi graniastosłupa w przypadku, gdy n = 10. n=10,

6.46. Liczba naturalna parzysta n oznacza liczbę wierzchołków pewnego graniasto słupa. a) Wyznacz liczbę s ścian i liczbę k krawędzi tego graniastosłupa w zależności od n b) Oblicz liczbę ścian i liczbę krawędzi graniastosłupa w przypadku, gdy n = 10. n=10,

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz