6.59. Dany jest czworościan foremny o wysokości Hi krawędzi długości a. a) Wykai, że 3H ^ 2 = 20 ^ 2 b) Wiedząc dodatkowo, że wysokość jest o 1 krótsza od krawędzi, oblicz a. Wynik przedstaw w postaci a + b * sqrt(c) , gdzie a,b,c in N

6.59. Dany jest czworościan foremny o wysokości Hi krawędzi długości a. a) Wykai, że 3H ^ 2 = 20 ^ 2 b) Wiedząc dodatkowo, że wysokość jest o 1 krótsza od krawędzi, oblicz a. Wynik przedstaw w postaci a + b * sqrt(c) , gdzie a,b,c in N

Kliknij aby dołączyć do Akademii Matematyki

Dodaj komentarz