...

6. Na boku AC trójkąta ABC zaznaczono punkty D, E w taki sposób, że AEED DC. Przez punkty E, D = poprowadzono do boku AB, które po- dzieliły trójkąt na trzy rozłączne figury o polach równych odpowiednio P1, P2, P3, (zobacz rysunek obok). Zatem: P₂ równe 3 cm Ps A. P: P, 1:2 B. P₂: P=2:3 C.P₂: P=4:9 D. P₂ : P3=3:5

6. Na boku AC trójkąta ABC zaznaczono punkty D, E w taki sposób, że AEED DC. Przez punkty E, D = poprowadzono do boku AB, które po- dzieliły trójkąt na trzy rozłączne figury o polach równych odpowiednio P1, P2, P3, (zobacz rysunek obok). Zatem: P₂ równe 3 cm Ps A. P: P, 1:2 B. P₂: P=2:3 C.P₂: P=4:9 D. P₂ : P3=3:5

Zobacz!