...

6. Wskaż liczbę, która spełnia równanie |4 – 5x| – 2x = |x| A. 1 . B. 0

6. Wskaż liczbę, która spełnia równanie |4 – 5x| – 2x = |x| A. 1 . B. 0 

Zobacz!