...

7.33. Wykaż, że nie istnieje trójkąt ABC, w którym BC|=179, AC = 89, |B|= 30° 7.34. Boki trójkąta mają długość a, b, c, kąty są odpowiednio równe a, B. y, a R jest promieniem okręgu opisanego na tym trójkącie. Rozwiąż ten trójkąt, jeśli a) a-√6, b-2, -45° c) R=c=5, a=60° b) a=2, b=√2, a=45° d) R-3, a-√27, 45°, c

7.33. Wykaż, że nie istnieje trójkąt ABC, w którym BC|=179, AC = 89, |B|= 30° 7.34. Boki trójkąta mają długość a, b, c, kąty są odpowiednio równe a, B. y, a R jest promieniem okręgu opisanego na tym trójkącie. Rozwiąż ten trójkąt, jeśli a) a-√6, b-2, -45° c) R=c=5, a=60° b) a=2, b=√2, a=45° d) R-3, a-√27, 45°, c

Zobacz!