...

7.41. Wykaż, że w dowolnym równolegloboku suma kwadratów długości przeką nych jest równa sumie kwadratów długości wszystkich boków. D 7.42. W trójkącie ABC dane są kąty:

7.41. Wykaż, że w dowolnym równolegloboku suma kwadratów długości przeką nych jest równa sumie kwadratów długości wszystkich boków. D 7.42. W trójkącie ABC dane są kąty:

Zobacz!