...

7. Proste k: -2x + y – 30 oraz m: 3x – y + 2 = 0 przecinają się w punkcie o współrzędnych: A. (1,5) B. (-2, 3) C. (5,13) D. (-1, 1)

7. Proste k: -2x + y – 30 oraz m: 3x – y + 2 = 0 przecinają się w punkcie o współrzędnych: A. (1,5) B. (-2, 3) C. (5,13) D. (-1, 1)

Zobacz!