...

7. Wyrażenie tg 135° cos 120° jest równe: A. 1 B. C. √3 2 D. √6 2 2

7. Wyrażenie tg 135° cos 120° jest równe: A. 1 B. C. √3 2 D. √6 2 2

Zobacz!