...

8.101. Wielomian W(x) = (x² +216) (3x+5) jest podzielny przez wielomian P(x) = 3x²+23x + 30, a ilorazem z dzielenia w(x) przez P(x) jest wielomian Q(x). Wyznacz Q(x)

8.101. Wielomian W(x) = (x² +216) (3x+5) jest podzielny przez wielomian P(x) = 3x²+23x + 30, a ilorazem z dzielenia w(x) przez P(x) jest wielomian Q(x). Wyznacz Q(x)

Zobacz!