...

8.102. Wielomian W(x) = (2x-3)'(3x+1)’ jest podzielny przez wielomian P(x) = 6x27x-3, a ilorazem z dzielenia W(x) przez P(x) jest wielomian Q(x). Wyznacz Q(x).

8.102. Wielomian W(x) = (2x-3)'(3x+1)’ jest podzielny przez wielomian P(x) = 6x27x-3, a ilorazem z dzielenia W(x) przez P(x) jest wielomian Q(x). Wyznacz Q(x).

Zobacz!