...

8.104. Wielomian W(x) (x-3x+1)-(x+2x-2) jest podzielny przez wielomian P(x). Ilorazem z dzielenia wielomianu W(x) przez P(x) jest wielomian Q(x)-5x+8x-3. Wyznacz P(x). 8.105. Wielomian

8.104. Wielomian W(x) (x-3x+1)-(x+2x-2) jest podzielny przez wielomian P(x). Ilorazem z dzielenia wielomianu W(x) przez P(x) jest wielomian Q(x)-5x+8x-3. Wyznacz P(x). 8.105. Wielomian

Zobacz!