...

8.105. Wielomian W(x) = (x – 2x + 3)2- (x²+ 3x)² jest podzielny przez wielo- mian P(x) = x²+x²+ x + 3. Wielomian Q(x) jest ilorazem z dzielenia wielomianu W(x) przez P(x). Wyznacz Q(x).

8.105. Wielomian W(x) = (x – 2x + 3)2- (x²+ 3x)² jest podzielny przez wielo- mian P(x) = x²+x²+ x + 3. Wielomian Q(x) jest ilorazem z dzielenia wielomianu W(x) przez P(x). Wyznacz Q(x).

Zobacz!