...

8.137. Wielomian W(x) przy dzieleniu przez dwumiany x + 1, x + 2, x – 1 daje reszty odpowiednio równe: 2, 3 i 6. Wyznacz resztę z dzielenia wielomianu w(x) przez wielomian P(x) = x²+ 2x²-x-2.

8.137. Wielomian W(x) przy dzieleniu przez dwumiany x + 1, x + 2, x – 1 daje reszty odpowiednio równe: 2, 3 i 6. Wyznacz resztę z dzielenia wielomianu w(x) przez wielomian P(x) = x²+ 2x²-x-2.

Zobacz!